NAŠE SLUŽBY

Zabezpečíme pre vás autobusovú dopravu

  • eventy, firemné akcie, školenia, športové hry, teambuilding, večierky
  • transfer z/na letisko, z/do akéhokoľvek dostupného miesta …
  • zájazdy akéhokoľvek druhu na Slovensku či do Európy
  • výlety pre školy, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, návšteva divadiel a iné
  • oslavy, spoločenské podujatia, náboženské výlety
  • odvoz svadobných hostí, iné rodinné udalosti
  • iné služby podľa vašich požiadaviek